Enake možnosti

Enakost možnosti je ena od naših temeljnih vrednot - preverite, kako vpliva na naše prakse.
Hitre povezave

V našem majhnem podjetju so vsi ljudje obravnavani enako ali podobno in niso prikrajšani zaradi predsodkov ali pristranskosti. Zaposlujemo ljudi različnega porekla, vere, spola in spolne usmerjenosti. To pomeni, da je najboljša oseba za delovno mesto ali napredovanje tista, ki si to mesto zasluži na podlagi kvalifikacij, izkušenj in znanja. Naša raznolikost na delovnem mestu ceni razlike med vsemi.

Okusite najboljša slovenska kraft piva
© Avtorske pravice Degustacija piva Ljubljana
Portfeljsko podjetje Odkrivanje sveta.